ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
     หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น เป็นหลักสูตรที่ทุกบริษัทฯควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการ เพื่อที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุที่ไม่คาดฝันก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาดังนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะฝึกจากที่ไหน ควรคิดอย่างรอบคอบ ว่าท่านต้องการสิ่งใดจากการฝึกอบรม.............ประวัติบริษัท article

          บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยคุณณรงค์ชัย   ภู่ขวัญ  เริ่มดำเนินธุรกิจจากงานการฝึกอบรมด้านการดับเพลิง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการดับเพลิงและความรู้ที่รวบรวมมากกว่า 30 ปี และพัฒนาค้นคว้าความรู้ต่องานดับเพลิงอยู่เสมอ...

ฅนสู้ไฟ article

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่หน่วยฝึก BP FIRE GUARD ดพต.005  ดพฝ.005 การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ท่านผู้ที่สนใจ  ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ทางเราก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้ามาชมในเวปของบริษัทเรา เพราะที่นี่ เป็นที่แรกที่ทางทีมงาน ตน สู้ ไฟ เป็นผู้จัดตั้งขึ้นเอง ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการจะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่สะสมมากว่า 30 ปี...............

1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.