ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
ประวัติบริษัท article

             

บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยคุณณรงค์ชัย   ภู่ขวัญ  เริ่มดำเนินธุรกิจจากงานการฝึกอบรมด้านการดับเพลิง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการดับเพลิงและความรู้ที่รวบรวม มากกว่า 30 ปี และพัฒนาค้นคว้าความรู้ต่องานดับเพลิงอยู่เสมอ...
 
และด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเืพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอัคคีภัย เราจึงพัฒนาการทำงานไปสู่งานด้านการเป็นตัวแทนจำหน่าย ออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ด้านความความปลอดภัย

                 

  รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบ เขียนแบบ งานด้านระบบวิศวกรรมอัคคีภัย ระบบเครื่องกลและไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่างๆ จากวิศวกรผู้ชำนาญงา

   

   ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะเป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่ท่านให้ความไว้วางใจให้เราได้เข้าไปร่วมงาน ขอบพระคุณครับ


 
จากจุดเริ่มต้น ของ...ฅน สู้ ไฟ

ฅนสู้ไฟ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.