ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
คณะที่ปรึกษา/วิทยากร

 

 

 

ร.ต.อ.บำรุง ภู่ขวัญ

ที่ปรึกษาด้านการจัดฝึกอบรม/วิทยากรประจำบริษัทฯ

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/การทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.