ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
กิจกรรม/ฝึกอบรม
ยูนิลีเวอร์ อบรม ดพต

ยูนิลีเวอร์  ประเทศไทย  จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น  ให้กับพนักงาน (เมื่อวันก่อน)

คอมพาวด์เคลย์ ฝึก ดพฝ

 คอมพาวด์เคลย์  จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 59  ให้ กับพนักงาน (เมื่อวันก่อน)

นากาวา ฝึกซ้อมดับเพลิงฯ 59

บริษัท นากาวา  จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 59 (เมื่อวันก่อน)

บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จํากัด

 บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จํากัด  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 59 (เมื่อวันก่อน)

บริษัท ไปรษณีย์ ไทย ฝึก ดพฝ 59

บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จํากัด ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 59 (เมื่อวันก่อน) 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.