ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
กิจกรรม/ฝึกอบรม
ฝึกอบรมหลักสูตรนักผจญเพลิง (Fire Man)

 การฝึกอบรมหลักสูตรนักผจญเพลิง (Fire Man)  รุ่นที่ 2/2557  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย (บริษัท บีพีฯ) อ.พิมาย จ.นครราชสีมา   โดยมีพนักงานบริษัท Amarin  เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้   

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.