ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
กิจกรรม/ฝึกอบรม
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 1

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ...

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 3

การค้นหาผู้ประสบภัย...

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 4

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้น...

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 5

วิธีการค้นหาภายในอาคารที่เกิดเหตุ""

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.