ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
ใบรับรองบริษัท

 

 

          บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  เป็นบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างถูกกฎหมาย ตามใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๐๕  และ ดพต.๐๐๕ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  สามารถออกใบรับรองหลักสูตรให้แก่บริษัทที่มีความสนใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และสามารถออกใบรับรองตามหลักสูตรการเข้าอบรมให้แก่รายบุคคลได้

       และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ให้สามารถซื้อขายวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.